Kennistool - Kennisdatabank

Provincie West-Vlaanderen Europese projectendatabank

Het provinciebestuur West-Vlaanderen staat mee in voor de uitvoering van verschillende Europese subsidieprogramma's. De dienst externe relaties en Europese programma’s neemt de begeleiding van West-Vlaamse projectpartners op zich en tracht de toegewezen subsidies binnen de programma’s zo goed mogelijk te besteden.

De projectendatabank biedt een overzicht.

Bron: http://www.projectendatabank.be/ - 30-04-2024