Laatste update
02-02-2023
Bron: westtoer.be
17-11-2020
Ontwikkeling - Project

TTB (Toeristische Businessmodel Booster)

Bron: westtoer.be
17-11-2020

Er zijn vandaag heel wat nieuwe technologieën en actuele thema’s die leven bij de toerist. Het is belangrijk dat toeristische ondernemers inspelen op die veranderingen. Denk maar aan thema’s zoals technologie, duurzaamheid, big data, blurring en deeleconomie. Maar ook aan uitdagingen in de toeristische sector zoals de arbeidsintensiteit en de seizoensgebondenheid.

Het nieuwe begeleidingstraject ‘Businessmodellen Booster’ pakt die thema's aan en vertaalt ze naar een praktische aanpak op maat van …

Bron: https://corporate.westtoer.be/nl/BMB-traject - 12-11-2019