Bron: Recrea Magazine, 2021, 2 (maart-april)
04-05-2021
Artikel - Persartikel

Westtoer en POM West-Vlaanderen ondersteunen West-Vlaamse toeristische ondernemers: project Toeristische Businessmodellen Booster verlengd

Oorspronkelijke titel: Westtoer: project Toeristische Businessmodellen Booster verlengd
Bron: Recrea Magazine, 2021, 2 (maart-april)
04-05-2021
Publicatiedatum: 01-04-2021

Met het EFRO-project Toeristische Businessmodellen Booster werken Westtoer en POM sinds voorjaar 2019 samen aan de verdere professionalisering van West-Vlaamse toeristische ondernemers, meer bepaald reca- en logiesuitbaters. Dit gebeurt in samenwerking met de Katholieke Hogeschool VIVES (Kortrijk). Het doel is het versterken van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen uit de brede toeristische sector. De projectperiode liep oorspronkelijk tot 31 maart 2021. Omdat de coro…

Bron: Recrea Magazine, 2021, 2 (maart-april) - 10-05-2021
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Handel
Ondernemen en management
West-Vlaamse ondernemingen
Streek- en provinciaal beleid
Onderwijs
Trefwoorden
Culturele en toeristische projecten
Overheidssteun in de toeristische sector
Regionaal toerismebeleid
Ontwikkelingen
Organisaties