Laatste update
11-01-2024
Bron: tveer.com
20-04-2020
Ontwikkeling - Project

COVATTI (Cocreatie en Valorisatie van Toegepaste Technologische Innovaties) : Technologie helpt een handje

Bron: tveer.com
20-04-2020

COVATTI staat voor (cocreatie en valorisatie van toegepaste technologische innovaties). 4Werk wil met zijn experimentele ontwikkelingen in living labs bij MWB in cocreatie verder werken op het eerder op de rails gezette ecosysteem waar kennispartners, maatwerkbedrijven, reguliere bedrijven en overheden elkaar vinden om een actieve innovatiewaardeketen op te zetten en deze samenwerking te installeren als cultuur binnen 4Werk.

Bron: https://www.projectendatabank.be/nl/projecten/covatti-co-creatie-en-valorisatie-van-toegepaste-technologische-innovatie-1371/ - 21-10-2019