Laatste update
03-04-2022
Bron: groepmaatwerk.be
17-04-2020
Kreeg als erkenning
2021
Organisatie - Onderneming

De Oesterbank vzw | Oostende

Bron: groepmaatwerk.be
17-04-2020

Oesterbank is een maatwerkbedrijf dat zich sinds 1966 toespitst op de toelevering van afgewerkte en half-afgewerkte producten voor verschillende industrieën. In het maatwerkbedrijf werken momenteel ongeveer 400 medewerkers die door een mentale of fysieke beperking minder kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. Naast de twee vaste locaties in Oostende en Nieuwpoort – waar respectievelijk 350 en 50 werknemers actief zijn – wordt ook in enclave gewerkt.

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

De Oesterbank
Ondernemingsnummer 0407762165
Maatschappelijke naam De Oesterbank
Adres Vaartblekersstraat 15 , 8400 Oostende
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Kennisdomeinen
Mens en samenleving
Ondernemen en management
Sociale economie
Werk en arbeidsmarkt
West-Vlaamse ondernemingen
Trefwoorden
Geografische duidingen
Kreeg als erkenning

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2019
Historische gebeurtenis
01/01/2019