Laatste update
03-11-2022
Bron: duaalwest.be
03-11-2022
Dienstverlening - Adviesverlening

Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Bron: duaalwest.be
03-11-2022

Leren en werken – leren op school én leren in het bedrijf, op de werkplek gedurende het hele schooljaar – algemene én beroepscompetenties aanleren in een reële arbeidssituatie. Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. De competenties worden vooral op de werkplek verworven. De jongere leert een groot deel van de leerstof direct op de werkplek. De mentor in het bedrijf coacht de jongere.

Kennisdomeinen
Leervormen
Handel
Werk en arbeidsmarkt
Streek- en provinciaal beleid
Onderwijs
Trefwoorden
Overheidssteun bij opleidingen
Overheidssteun en tewerkstelling
Overheidssteun studenten
Heeft als doelgroep
Studenten secundair onderwijs
Heeft als doelbereik
West-Vlaanderen

Info