Laatste update
20-10-2022
Organisatie - Overheid

Provinciaal archief West-Vlaanderen

De inhoud van het archief bestaat uit:

  • processen-verbaal van de provincieraad, notulen van de deputatie, provinciale begrotingen en rekeningen, reglementen en verordeningen, het gedrukte 'Bestuursmemoriaal', het gedrukte 'Stand van het bestuur'
  • dossiers van de provinciale diensten 
  • documenten van het administratief toezicht op de lokale besturen
  • de atlassen van de buurtwegen
  • de atlassen van de onbevaarbare waterlopen
  • de vergunningsdossiers betreffende gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedri…

Identificatie

Provinciaal archief West-Vlaanderen
Maatschappelijke naam Provinciaal archief West-Vlaanderen
Trefwoorden
Archiefbeheer