Laatste update
19-06-2024
Bron: webhosting.be
17-04-2020
Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum

Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw | Kortrijk

Bron: webhosting.be
17-04-2020

De organisatie ‘Huis van het Leren West-Vlaanderen’ vzw stelt zich als doel :‘het optimaliseren, het faciliteren, het stimuleren en het ondersteunen van de dienstverlening ten aanzien van volwassenen (18+) voor passende studie-oriëntering en om alle initiatieven te nemen of te ondersteunen met betrekking tot het levenslang en levensbreed leren, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. De vereniging wil daartoe onder meer instaan voor de realisatie van het project Leerwinkel en 3voor1 in de pr

Bron: https://www.huisvanhetleren.be/ - 28-09-2018

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Huis van het Leren - West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0874547743
Maatschappelijke naam Huis van het Leren - West-Vlaanderen
Afgekorte naam HvL W-Vl
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Termen(5)
West-Vlaamse overheidsorganisaties
Aanvullend onderwijs
Volwassenenonderwijs