Artikel - Persartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Provincie West-Vlaanderen verdeelt 192.737,70 euro aan subsidies over negen onderwijsprojecten

Provincie West-Vlaanderen verdeelt 192.737,70 euro aan subsidies over negen onderwijsprojecten

Publicatiedatum 13-07-2021
Labels
Negen innovatieve onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 192.737,70 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen. Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 10 juni. De ondersteuning past binnen de provinciale subsidiereglementen flankerend onderwijsbeleid. 27.500 euro is voorzien voor projecten in …

Overzicht projecten
Eén project volwassenenonderwijs:

  • Huis van het Leren West-Vlaanderen: 27.500 euro

Acht projecten basis- en secundair onderwijs

  • Go! Atheneum Eureka  - Torhout: 18.000,00 euro
  • Centra Leerlingen Begeleiding - West-Vlaanderen: 21.800,00 euro
  • Basisschool Sint-Benedictus, Freinetschool De Torteltuin en Basisschool De Ster – Poperinge: 22.837,45 euro
  • Hogeschool West- Vlaanderen – Brugge: 21.150,00 euro
  • Horizon Educatief – Oostende: 20.700,00 euro
  • Hogeschool VIVES Zuid  - Expertisecentrum (EC)Onderwijsinnovatie / EC Smart Technologies – Kortrijk: 20.700,00 euro
  • Hogeschool VIVES Zuid – lerarenopleiding – educatieve bacheloropleiding leraar kleuteronderwijs – Kortrijk: 19.350,00 euro
  • Hogeschool VIVES Zuid -  Industriële Wetenschappen en Technologie - Kortrijk: 20.700,00 euro

Noden door corona
Bij de oproep in het najaar is ingespeeld op de coronacrisis en de noden die ten gevolge daarvan ontstaan zijn in het onderwijs. De prioritaire thema’s bij de laatste oproep waren: bijdragen tot de (herstel-)gerichte opvolging van acute of dringende vragen en noden, versterken van de competenties met het oog op het bevorderen van gekwalificeerde uitstroom, optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en verhogen van de geletterdheid op vlak van taal, cijfers en ICT.

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-west-vlaanderen-verdeelt-19273770-euro-aan-subsidies-over-negen
Datum bronvermelding: 14/07/2021