Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Vonk apb | Brugge

Vonk apb | Brugge

Labels
Bron: apbvonk.be
01/01/2018
Vonk versterkt lokale besturen met vorming in ondersteuning: VormingBouw als startende of ervaren ambtenaren (nieuwe) kennis op en ontwikkel je vaardigheden. Benut de praktijkrelevante deskundigheid en ervaring van onze gemotiveerde docenten en trainers. OndersteuningWerk aan een duurzaam HR-management en een efficiënte organisatie in jouw lokaal …

Vonk versterkt lokale besturen met vorming in ondersteuning:

Vorming
Bouw als startende of ervaren ambtenaren (nieuwe) kennis op en ontwikkel je vaardigheden. Benut de praktijkrelevante deskundigheid en ervaring van onze gemotiveerde docenten en trainers.

Ondersteuning
Werk aan een duurzaam HR-management en een efficiënte organisatie in jouw lokaal bestuur. Laat je ondersteunen door Vonk bij de uitbouw van je HR-beleid, bij veranderingen of aanwervingen, of bij de coaching van individuele personeelsleden en teams.

Netwerkleren
Vonk brengt ambtenaren samen, ook met experten, om deskundigheid en ervaringen uit te wisselen. Doe je voordeel met een gezamenlijke kijk op dagelijkse uitdagingen. Vaak komen er verrassende oplossingen uit de bus.

Kennis inhuren
Huur tijdelijk een medewerker in van het provinciebestuur West-Vlaanderen of van haar agentschappen of besteed een opdracht aan hen uit. Vonk biedt zo een antwoord op specifiek of tijdelijk capaciteitsgebrek op leidinggevend of expertenniveau in jouw lokaal bestuur.

Bron: https://apbvonk.be/wat-wij-voor-jou-willen-betekenen/
Datum bronvermelding: 01/01/2018