Artikel - Persartikel

Provincie West-Vlaanderen verlengt lerend netwerk brugfiguren onderwijs in West-Vlaanderen in 2023

Oorspronkelijke titel: Goed nieuws: verlenging lerend netwerk brugfiguren onderwijs
Bron: saamo.be
30-11-2021
Publicatiedatum: 20-12-2022

Scholen worden geconfronteerd met stijgende armoede en toenemende welzijnsnoden bij hun leerlingen. Zij merken dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben en trekken aan de alarmbel. Lokale besturen voelen de nood en zetten brugfiguren onderwijs in om scholen en gezinnen te ondersteunen.

Brugfiguren bouwen een vertrouwensband op met gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie, de school en sociale partners. Een uitdagende job! En dan is het goed om een klankbord te hebben en te kunnen uit…

Bron: https://www.saamo.be/west-vlaanderen/goed-nieuws-verlenging-lerend-netwerk-brugfiguren-onderwijs/ - 20-01-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen