Artikel - Vakartikel

Een sterke provincie in een sterk Europa

Publicatiedatum: 15-05-2020

Momenteel lopen de onderhandelingen over de Europese begroting voor de komende zeven jaar. Dat is ook belangrijk voor België, want elk jaar investeert Europa ruim 2,6 miljard euro in Belgische projecten via subsidies en steunfondsen. Europees geld vloeit vaak naar België in de vorm van subsidies voor projecten. Europa ondersteunt projecten die aansluiten bij de doelstellingen die de EU zelf vooropstelt, zoals groene mobiliteit of innovatie. Het gaat om zeer kleine, lokale projecten, maar ook gro…

Bron: West-Vlaanderen Werkt, 2020, 1: Investeren in West-Vlaanderen - 03-04-2020
Digitaal in de collectie