Kennistool - Kennisdatabank

GISWest-platform

Het GIS West platform bundelt de verschillende geoloketten, die het provinciebestuur West-Vlaanderen samen met de gemeenten heeft uitgebouwd.

De rol van Geografische informatiesystemen (GIS) is in de loop van de tijd geëvolueerd van een hoogwaardig technologisch instrument tot een eenvoudig werk- en communicatiemiddel. Daarom dringt de GIS-technologie stilaan door in alle bestuursniveaus van de overheid. Hierbij worden digitale kaarten gekoppeld aan databanken in het bezit van de gemeente, de pr…

Login en/of extensie aanvragen 

Als u geïnteresseerd bent om gebruik te maken van de GIS West Extensie of de beveiligde geoloketten voor overheidsbesturen, kunt u hiervoor een login aanvragen:

  • gemeente: neem contact op met uw gis-coördinator
  • andere overheidsbesturen en burgers: vraag een login aan via de contactmogelijkheden van KennisWest

Besturen krijgen volledige toegang tot de datalagen (o.a. perceelsinformatie), particulieren krijgen een beperkte toegang tot de datalagen (niet privacygevo

De Gis West Extensie heeft 2 doeleinden:

  • een dynamische kaartenbibliotheek die kan aangepast worden aan de noden van elke gebruiker.
  • een tool om bepaalde zaken snel op te zoeken (zoals adressen, perceelsinformatie, ...)

In de bibliotheek van de Gis West Extensie zijn verschillende datalagen beschikbaar, onderverdeeld per thema. Het is mogelijk om verschillende datalagen tegelijkertijd toe te voegen.

Deze bibliotheek is dynamisch, dit wil zeggen dat elke keer de bibliotheek geopend wordt, dat d…

Informatie over de ondersteunende technologie.

De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Server 10.5 en Geocortex Essentials 4 for Silverlight als ondersteunende technologie.

De Gis West Silverlight geoloketten kunnen opgestart worden met Internet Explorer 11 en Mozilla Firefox ESR, deze browsers ondersteunen nog de Microsoft Silverlight plug-in versie 5. Wanneer dit nog niet uitgevoerd is stelt de browser meestal zelf voor om deze plug-in te installeren. Wanneer dit niet het geval ka…

Privacy en toegankelijkheid van de geoloketten.

Niet alle geoloketten zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt voor enkele geoloketten een onderscheid gemaakt tussen een versie bedoeld voor de publieke sector in West-Vlaanderen en een versie voor de burger / bedrijfswereld. Deze opdeling werd gemaakt naar aanleiding van de richtlijnen van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of naar aanleiding van wettelijke bepalingen waarbij bepaalde informatie niet voor het publie

Termen(1)
Geografische informatiesystemen