Kennistool - Kennisdatabank

GISWest-platform

Het GIS West platform bundelt de verschillende geoloketten, die het provinciebestuur West-Vlaanderen samen met de gemeenten heeft uitgebouwd.

De rol van Geografische informatiesystemen (GIS) is in de loop van de tijd geëvolueerd van een hoogwaardig technologisch instrument tot een eenvoudig werk- en communicatiemiddel. Daarom dringt de GIS-technologie stilaan door in alle bestuursniveaus van de overheid. Hierbij worden digitale kaarten gekoppeld aan databanken in het bezit van de gemeente, de pr…

Termen(1)
Geografische informatiesystemen