Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Landbouw

De kaartlagen die in het GISWest geoloket thema “Landbouw” beschikbaar zijn werden in functie van ruimtelijke analyses door de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen samengesteld. De bronhouder van deze kaartlagen zijn voornamelijk Vlaamse ministeries, departementen en agentschappen.

De kaartlagen bevatten de meest volledige en recentst mogelijke ruimtelijke informatie (Datavindplaats). Meer informatie en een overzicht van de beschikbare kaartlagen vind je op de website van

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/giswest/economie-landbouw - 02-08-2023
Termen(2)
Landbouw
Bodem en bemesting