Laatste update
12-04-2022
Bron: inagro.be
01-01-2018
Kennistool - Datatool

Inagro Watertool West-Vlaanderen

Bron: inagro.be
01-01-2018
LOGIN VEREIST

Het principe ‘meten is weten’ geldt voor de kwaliteit van het water dat je gebruikt op je bedrijf. Maar hoe goed of hoe slecht scoort de kwaliteit van de waterbron op jouw bedrijf? Is die vergelijkbaar met wat er bij collega’s gemeten wordt? Of overweeg je het gebruik van een andere, ‘alternatieve’ waterbron op je bedrijf? Als die er nog niet is, dan is ‘meten is weten’ geen optie. Maar wellicht weet je graag welke waterkwaliteit je dan kan verwachten? Om op die vragen een antwoord te bieden, na

Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Landbouw
Trefwoorden
Geografische duidingen
West-Vlaanderen (alle gemeenten) (Geografische filter)
Organisaties
In opdracht van

Info