Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Hoogte informatie

De kaartlagen die in het GISWest geoloket thema “Hoogte informatie” beschikbaar zijn worden beschouwd als basis ruimtelijk informatie
ter ondersteuning van ruimtelijke analyses.
De bronhouder van deze kaartlagen is voornamelijk het Agentschap Informatie Vlaanderen.

De kaartlagen bevatten de meest volledige en recentst mogelijke ruimtelijke informatie (Datavindplaats).

Meer informatie en een overzicht van de beschikbare kaartlagen vind je op de website van GISWest onder Basiskaarten.