Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Stedenbouwkundige bestemmingsplannen

Thema "Stedenbouwkundige bestemmingsplannen"

  • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Gewestelijk RUP, voorschriften, toelichtende nota)
  • Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (Provinciaal RUP, voorschriften, toelichtende nota)
  • Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gemeentelijk RUP, voorschriften, toelichtende nota, legende)
  • Bijzonder plan van aanleg (geldende BPA’s, plan (als beschikbaar))
  • Gewestplan
Bron: https://www.west-vlaanderen.be/giswest/ruimtelijke-planning - 03-05-2023