Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Natuurgericht beheer

GISWest is de provinciale dienstverlening die de verwerking van ruimtelijke gegevens ondersteunt. Zowel de burger op zoek naar trage wegen in West-Vlaanderen, als de deskundige die een studie wenst uit te voeren als de ambtenaar die volop bezig is met beleidsvoorbereiding kunnen een beroep doen op GISWest. Het GISWest-platform is een verzameling van webdiensten die overheden, ondernemingen, organisaties en burgers de mogelijkheid biedt om ruimtelijke overheidsinformatie te raadplegen, te analyse…

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/giswest/natuur-milieu - 16-02-2023