Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Kadaster

De kaartlagen die in het GISWest geoloket thema “Kadaster” beschikbaar zijn worden beschouwd als basis ruimtelijk informatie
ter ondersteuning van ruimtelijke analyses.
De bronhouder van deze kaartlagen is voornamelijk het Agentschap Informatie Vlaanderen en AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie).

De kaartlagen bevatten de meest volledige en recentst mogelijke ruimtelijke informatie (Datavindplaats).

Meer informatie en een overzicht van de beschikbare kaartlagen vind je op d

Termen(2)
Cartografie en bevolkingsontwikkelingen
Bebouwde oppervlakte