Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Basislagen

  • Adressen CRAB (Centraal Referentie Adressenbestand)
  • Wegenregister
  • GRB (Grootschalig referentiebestand – administratieve percelen)
  • Administratieve grenzen
  • Luchtfoto
  • Achtergrondkaarten (NGI, GRB, Open Street Map)

De kaartlagen die in het GISWest geoloket thema “Basislagen” beschikbaar zijn worden beschouwd als basis ruimtelijk informatie
ter ondersteuning van ruimtelijke analyses.
De bronhouder van deze kaartlagen is voornamelijk het Agentschap Informatie Vlaanderen.

De kaartlagen bevatten de mee…

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/giswest/basiskaarten - 08-11-2023
Termen(3)
Wegen
Cartografie en bevolkingsontwikkelingen
Luchtfotografie