Kennistool - Datatool

GISWest Geoloket Atlas der Buurtwegen

De Atlas der Buurtwegen is een juridisch document waar besturen, administraties en rechtbanken nog altijd gebruik van maken om rechten en plichten van grondeigenaars en weggebruikers vast te stellen.

De atlas heeft ook historische waarde. Hij toont een momentopname van de gemeentelijke geografie, het lokale wegennet, het grondgebruik, de eigendomsstructuren en de plaatsnamen van halfweg de 19de eeuw.

Let op! De data van deze atlas zijn geactualiseerd tot 1 september 2019. Vanaf dan is het beleid…

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/tragewegen - 03-05-2023