Laatste update
19-06-2024
Bron: inagro.be
01-01-2018
Kreeg als erkenning
2016 - 2020 - 2021
Organisatie - Overheid

Inagro vzw | Roeselare

Bron: inagro.be
01-01-2018

Inagro onderneemt praktijkgericht onderzoek op maat van de land- en tuinbouwer. Met advies en persoonlijke begeleiding helpen ze landbouwers in de uitbouw van hun bedrijf. Met onderzoek naar nieuwe teelten en nieuwe technieken is Inagro een innoverende kracht in de sector. 

Bron: https://leden.inagro.be/Wie-is-Inagro - 01-01-2018

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2011 Inagro
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0417474241
Maatschappelijke naam Inagro
Adres Ieperseweg 87 , 8800 Roeselare
Rechtsvorm Provinciaal EVAP vzw
Vanaf 1973 Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw
Naamwijziging
Maatschappelijke naam Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw
Afgekorte naam POVLT
Provinciaal Centrum voor Onderzoek en Voorlichting ter bevordering van de Nijverheidsteelten
Maatschappelijke naam Provinciaal Centrum voor Onderzoek en Voorlichting ter bevordering van de Nijverheidsteelten
Afgekorte naam Centrum voor Nijverheidsteelten
Termen(10)
Adviesverlening aan organisaties

Info

Opgericht
01/01/2018
Historische gebeurtenis
01/01/2012
Historische gebeurtenis
01/01/2011
Historische gebeurtenis
01/01/1998
Historische gebeurtenis
01/01/1989
Historische gebeurtenis
01/01/1973
Historische gebeurtenis
01/01/1970
Historische gebeurtenis
01/01/1970

In magazijn KennisWest

Doos 2520 INAGRO Jaarverslag/ 2002-2009
Doos 2521 INAGRO Jaarverslag/ 2011-2014