Publicatie - Jaarverslag van organisatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
POM West-Vlaanderen: jaarverslag 2016

POM West-Vlaanderen: jaarverslag 2016

Jaar uitgave 2017
Issue 2016
Labels
Aantal pagina's 72
Taal Nederlands
Voorwoord door:  Stefaan Matton, Algemeen Directeur POM West-Vlaanderen, en  Jean de Bethune, Voorzitter POM West-Vlaanderen Gedeputeerde voor Economie0 In samenwerking met de Provincie startte de POM West-Vlaanderen in 2015 het traject ‘Exponentiële organisatie’ op volgens de principes van de Singularity University. Gez…

Voorwoord
door:  Stefaan Matton, Algemeen Directeur POM West-Vlaanderen, en  Jean de Bethune, Voorzitter POM West-Vlaanderen Gedeputeerde voor Economie0

In samenwerking met de Provincie startte de POM West-Vlaanderen in 2015 het traject ‘Exponentiële organisatie’ op volgens de principes van de

Singularity University. Gezien de term ‘exponentieel’ binnen een agentschap de (verkeerde) perceptie zou kunnen creëren om een organisatie te willen zijn met meer middelen en meer mensen, werd gekozen voor een ‘Excellente organisatie, een excellente POM West-Vlaanderen’ als benaming van het traject. Singularity University, een denktank en businessincubator uit het Amerikaanse Silicon Valley, moedigt bedrijven en organisaties aan om exponentieel te groeien in plaats van lineair. Belangrijk hierbij is het vooropstellen van exponentiële doelstellingen, een continue monitoring, en durven bijsturen waar nodig.

Concreet is de doelstelling voor de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij: West-Vlaanderen exponentieel helpen groeien. Door de omschakeling naar een excellente organisatie, wil de POM West-Vlaanderen doelgerichter werken om meer rechtstreekse impact te creëren op de West-Vlaamse economie, ten dienste van de kmo’s en de onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Het traject noopte ons in 2016 om keuzes te maken, alsook om na te gaan welk effect deze keuzes genereerden. Medio 2016 werd de focus definitief op een gevoelige plaat vastgelegd. Kiezen is snoeien om te groeien. De POM West-Vlaanderen zet prioritair in op:
• 1° Het ondernemerschap, vooral bij starters, helpen versterken via Actie voor Starters en SpinWest.
• 2° De transformatiekracht van de West-Vlaamse (maak)industrie verhogen en de innovatiecapaciteit van haar ondernemingen versterken via de Fabrieken voor de Toekomst.
• 3° Het logistiek netwerk, ondersteunend voor de maakindustrie, in West-Vlaanderen helpen versterken door de creatie van nieuwe logistieke poorten, investeringen in multimodale platformen, het optimaliseren van logistieke stromen en het uitbouwen van communities via het West-Poortprogramma.
• 4° De toegang tot de arbeidsmarkt helpen versterken door de Academie van de Toekomst, met als doel een maximale participatie aan deze arbeidsmarkt (met inbegrip van de sociale arbeidsmarkt).

Alle andere projecten en teams binnen de POM ondersteunen deze vier prioritaire acties. Tegelijkertijd werden nieuwe experimenten/projecten opgestart zoals 100% West-Vlaams, Exponential Academy, Duurzaam Bouwen, … In de tweede helft van 2016 startte de opbouw van de KPI’s, de Kritische Prestatie-Indicatoren, die we even graag de Krachtige POM-Indicatoren noemen. Het POM-dashboard omvat ondertussen 16 Masterindicatoren en 28 strategische indicatoren die tweemaal per jaar afgetoetst worden met het Bestuur. Daaronder zit een veelvoud van operationele indicatoren, gebaseerd op actieplannen, die we van driemaandelijks naar maandelijks zullen evalueren. Hierbij is de POM West-Vlaanderen gestart als excellente organisatie waarbij na Dashboards (KPI’s), begrippen als Experimentation, Staff on Demand, Leveraged Assets, Engagement, Communities en Digitalisation in begrijpbare en bereikbare termen worden omgezet. Excelleren ten bate van een excellente West-Vlaamse economie blijft een permanente unieke uitdaging én ambitie voor de POM West-Vlaanderen.