KennisWest

POM West-Vlaanderen: jaarverslag 2017
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Jaarverslag van organisatie

POM West-Vlaanderen: jaarverslag 2017

Jaar uitgave 2018
Issue 2017
Labels
Aantal pagina's 122
Taal Nederlands
Helpen ontwikkelen is de pretentieloze missie van de POM West-Vlaanderen. Daarbij gaan we verder dan het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Logistieke zones bijvoorbeeld overtreffen een bovenlokale of regionale aanpak. In dat geval heb je een multifocale bril nodig, waarmee je zowel bijziend – denken we maar aan het provinciale niveau – als verzi…

Helpen ontwikkelen is de pretentieloze missie van de POM West-Vlaanderen. Daarbij gaan we verder dan het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Logistieke zones bijvoorbeeld overtreffen een bovenlokale of regionale aanpak. In dat geval heb je een multifocale bril nodig, waarmee je zowel bijziend – denken we maar aan het provinciale niveau – als verziend – Vlaanderen in Europa – kan kijken. Zo legt de POM West-Vlaanderen stapstenen in watergebonden, spoorgebonden, luchtvaartgebonden en zeegebonden logistieke zones. Vervolgens geeft ze die in concessie aan een geschikte private uitbater.

Met de River Terminal in Wielsbeke plaatste de POM West-Vlaanderen met succes haar eerste logistieke stapsteen. In de komende jaren wordt die logistieke strategie verder uitgerold, te land, ter zee en in de lucht. Om juist op tijd de disruptie in de logistiek een stap voor te zijn, lanceerde de POM in 2017 haar concept voor het Physical Internet (PI), een methodiek van open en verbonden logistieke netwerken. De realisatie en demonstratie van de kennishub PI in Cruiseterminal Zeebrugge staat in 2018 op de agenda.

Ook onze maakindustrie moet voorbereid zijn op de disruptieve economie. Met haar Fabrieken voor de Toekomst legt de POM West-Vlaanderen verschillende bruggen tussen de kennispartners, onderzoekcentra, sectororganisaties en de West-Vlaamse industrie: textiel & nieuwe materialen, voeding, machinebouw & mechatronica, blauwe energie en zorgeconomie zijn daarbij concreet industrieën en clusters die de POM coördineert en waarin ze investeert.

Een testplatform op zee voor de blauwe economie is een symbooldossier, dat de POM West-Vlaanderen in 2017 op de werkplank legde. De blauwe economie in de Noordzee is voor West-Vlaanderen, gezien haar ligging, duidelijk de uitdaging waarrond de POM alle krachten wil bundelen. Een gedragen toekomstgerichte clusteraanpak maakt iedereen tot winnaar: de industrie, het toerisme en het milieu. Verder is voor ‘tewerkstelling’ een bijzondere visie aan de orde. Sinds 2017 ‘schrapen’ we aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We tellen nog amper 4, meestal ongeschoolde werklozen, voor een vacature. De grensoverschrijdende arbeid kan dit niet alleen oplossen.

Vandaag spreken we in onze provincie al volop (kandidaat-)medewerkers in maatwerkbedrijven aan om volwaardig in de economie te participeren en hun talenten te ontplooien. Tegelijkertijd is het een prioriteit om een aantrekkelijk aanbod te creëren voor geconcentreerde beroepsopleidingen, waarin ook laaggeschoolden kunnen instappen. Met de West-Vlaamse doelgerichtheid is dit mogelijk. Starters effectief de weg wijzen op materieel én inhoudelijk vlak vormt een laatste component van de missie van de POM. De starters van nu zijn namelijk de bedrijven van de toekomst. De West-Vlaamse toekomst helpen ontwikkelen, betekent dan concreet er samen met alle stakeholders voor zorgen dat elke startende en groeiende onderneming de kansen krijgt die hij verdient. Veel te lang werd gedacht dat ondernemen vanzelf gaat. Niets was, is en zal minder waar zijn. De overheid en meer bepaald de POM West-Vlaanderen is er om ook die durvers te steunen.

Bron: Voorwoord