Laatste update
30-03-2022
Bron: fabriekenvoordetoekomst.be
24-10-2018
Ontwikkeling - Project

Fabrieken voor de toekomst - Blue Energy

Bron: fabriekenvoordetoekomst.be
24-10-2018

Met de Noordzee beschikt West-Vlaanderen over een unieke productieomgeving voor energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. Tegen 2020 zijn er acht windturbineparken ­operationeel die, on- en offshore, heel wat ­werkgelegenheid zullen creëren. Bovendien bieden zij bijzondere opportuniteiten voor ­ondernemers op het vlak van onderzoek, ­advies, engineering, financiering, logistiek, bouw, exploitatie en onderhoud van windparken.
Tal van bedrijven specialiseren zich…

Kennisdomeinen
Noordzee economie
Ondernemen en management
Economische ontwikkelingen
West-Vlaamse ondernemingen
Innovatie
Trefwoorden
Lerend netwerk
Blue Energy
Overheidsbeleid en ondernemingen
Offshore windenergie Noordzee
Geografische duidingen
Ontwikkelingen
Organisaties

Info