Laatste update
12-02-2024
Bron: biseps.eu
12-02-2024
Ontwikkeling - Project

BISEPS

Bron: biseps.eu
12-02-2024

BISEPS staat voor Business Clusters Integrated Sustainable Energy PackageS. Het doel van BISEPS is om clusters van bedrijven te overtuigen om daadwerkelijk meer gebruik te maken van hernieuwbare energie, en om synergiën tussen bedrijven te creëren op vlak van energie. BISEPS beoogt hiermee bij te dragen aan een meer duurzame, koolstofarme en milieuvriendelijke economie binnen Europa.

De integratie van middelgrote energietechnologieën (zoals windenergie, zonne-energie op grote schaal,  warmtewiss…

Bron: https://www.ugent.be/power-link/nl/projecten/biseps/biseps - 08-05-2019