Laatste update
08-11-2023
Bron: blauwecluster.be
09-12-2020
Organisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie

De Blauwe Cluster vzw | Oostende

Bron: blauwecluster.be
09-12-2020

De Blauwe Cluster is een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee. 

De Blauwe Cluster zag eind 2017 het levenslicht als samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en  bevordering van economische activiteiten gekoppeld aan de zee. Ondertussen hebben meer dan 150 bedrijven  en kennisinstellin

Bron: https://www.blauwecluster.be/over - 21-05-2021

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

De Blauwe Cluster
Ondernemingsnummer 0675740206
Maatschappelijke naam De Blauwe Cluster
Afgekorte naam DBC
Anderstalige naam Blue Cluster
Adres Wetenschapspark 1 , 8400 Oostende
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Termen(5)

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2020
Opgericht
01/01/2017