Laatste update
12-10-2023
Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020
Ontwikkeling - Project

Drone Innovations

Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020
Gestopt

Het Drone Innovations-project stimuleert onderzoeks- en testactiviteiten vanuit het samenwerkingsverband Drone Port West-Vlaanderen. Dit gebeurt door investeringen op drie locaties (Koksijde, Oostende en Zeebrugge) en activiteiten ter bevordering van cocreatie en innovatie.

Hierbij wordt enerzijds ingezet op de  opstart van een provincie brede werking die de verschillende locaties verenigt en versterkt. Denk hierbij aan communicatie en gemeenschappelijk databeheer. Anderzijds  worden concrete in

Bron: https://fabriekenvoordetoekomst.be/drones - 10-06-2021