Laatste update
07-05-2020
Ontwikkeling - Programma

Programma EFRO Vlaanderen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's.  Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten in Vlaanderen die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren.

Naast het centraal programmasecretariaat te Brussel, werden zeven EFRO-contactpunten – 1

EFRO-Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs.

Samen met het EFRO-Vlaanderen programma vormen Interreg-programma’s het EFRO-luik van het Cohesiebeleid in Vlaanderen. Binnen dit EFRO-luik wordt volop gefocust op de transformatie of structurele aanpassing van onze regionale economie.

Anders dan bij EU-samenwerkingsprogramma’s onder direct…

Kennisdomeinen
Mens en samenleving
Trefwoorden
Europese structuurfondsen
Geografische duidingen
Vlaams Gewest (Beleidsregio)
Ontwikkelingen
Kennistools

Info