Laatste update
22-09-2022
Bron: vlaio.be
15-04-2020
Organisatie - Overheid

VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) iva | Brussel

Bron: vlaio.be
15-04-2020
Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is een aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen.
Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat, in samenwerking met tal van partners.
 
Ze leggen de focus op:
 
-> het stimuleren van groei en innovatie
-> het bevorderen van ondernemerschap
-> het ondersteunen van clusters
-> en het bevorderen van omgevingsfactoren

Identificatie

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
Maatschappelijke naam Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
Afgekorte naam VLAIO
Adres Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 - 12, 1030 Brussel
Vlaams agentschap ondernemen
Maatschappelijke naam Vlaams agentschap ondernemen
Afgekorte naam VLAO
Kennisdomeinen
Ondernemen en management
Vlaams beleid
Innovatie
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Overheidssteun voor ondernemers
Overheidssteun bij research
Heeft als afdeling
Team Bedrijfstrajecten West-Vlaanderen vzw | Kortrijk
Fusie van
VLAO (Vlaams Agentschap Ondernemen)
Gestopt
Geeft steun aan
Drone Port West-Vlaanderen
Heeft overgenomen

Info

Opgericht
01/01/2006