Laatste update
02-03-2021
Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020
Ontwikkeling - Project

Conquer

Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020

Met CONQUER wordt een krachtdadig antwoord geformuleerd op de uitzonderlijke bedreigingen die de Brexit inhoudt voor de West-Vlaamse economie, die is gekenmerkt door een zeer open karakter, ten volle opgenomen in mondiale waardeketens. Het grote aandeel kmo's in West-Vlaanderen vraagt bijkomend om een meer doorgedreven aanpak, op maat van betrokken ondernemingen.

CONQUER zet daarom in op twee pijlers: een doelgroepgerichte benadering van de bestaande ondernemingen, met impactanalyse, adaptatiepl…