Laatste update
05-07-2022
Ontwikkeling - Gebeurtenis

Brexit

Brexit is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Op 23 juni 2016 werd een door het Britse parlement georganiseerd raadgevend referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk gehouden. Een meerderheid van 51,9% van de stemmers koos voor uittreden. 

Kennisdomeinen
Handel
Economische ontwikkelingen
Europees en internationaal beleid
Trefwoorden
Europees economisch beleid (EU)
Ontwikkelingen
Organisaties

Info

Historische gebeurtenis
31/12/2020
Historische gebeurtenis
31/01/2020
Historische gebeurtenis
23/06/2016