Laatste update
19-06-2024
Bron: flux50.com
18-12-2019
Organisatie - Onderneming

Flux50 vzw | Brussel

Bron: flux50.com
18-12-2019

De Vlaamse energiecluster Flux50 wil optimaal inspelen op de economische groeikansen die volgen uit de wereldwijde boom in de slimme energiesector. De markt voor innovatieve, multidisciplinaire energie-oplossingen groeit, maar er is nood aan samenwerking om zulke geïntegreerde producten en diensten te ontwikkelen en te commercialiseren.  Zoals toegelicht in het witboek van mei 2016 zal de Vlaamse Energiecluster bedrijven uit drie sectoren – energie, ICT en bouw - samenbrengen om te werken aan in…

Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/flux50 - 18-12-2019

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Flux50
Ondernemingsnummer 0824769323
Maatschappelijke naam Flux50
Afgekorte naam SGF
Adres Koningsstraat 154-158 , 1000 Brussel
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Termen(7)
Energie
Bouw
Lerend netwerk
Samenwerkingen ondernemingen