Laatste update
29-09-2021
Ontwikkeling - Project

CORDOBA-project

In de offshore energiesector streeft men naar een kosteneffectief, holistisch en duurzaam ontwerp en dito uitbating van hybride offshore verbindingen (HOV) en offshore netten. Hiervoor moeten wel nog een aantal uitdagingen overwonnen worden. Daarbij denkt men onder andere aan de gezamenlijke ontwikkeling en een gecoördineerde operationele werking van HOV voor levering van netondersteunende diensten aan meerdere controlegebieden.

De partners binnen het CORDOBA-project willen deze uitdagingen op d…