Laatste update
01-08-2022
Ontwikkeling - Project

EFRO-project INVEST

Met dit project zetten de 5 Vlaamse provincies in op een efficiënt en effectief detailhandelsbeleid en een florerend en toekomstgericht detailhandelsapparaat. Ze willen dit beleid, dat kernversterking en lokaal kopen als uitgangspositie heeft, meer baseren op slimme data en tools om het zo meer onderbouwd, accurater en performanter te maken, alsook benchmarking mogelijk te maken. De prioritaire doelstellingen zijn:

  • Alle gemeenten in Vlaanderen voorzien van bijkomende relevante data en informati…
Kennisdomeinen
Detailhandel
Handel
Ondernemen en management
Cijfers en statistieken
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Onderzoeksprojecten en proefprojecten
Beleidsondersteunende data
Data analyses
Datagedreven economie
Projectpartner
POM Limburg
POM Vlaams-Brabant
POM Antwerpen
POM Oost-Vlaanderen

Info