Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Kenniscentrum West

Kenniscentrum West

Labels
Het Kenniscentrum West van de Provincie West-Vlaanderen focust op beleidsondersteunende data, informatie en kennis die nuttig zijn in functie van de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van West-Vlaanderen in het algemeen, en het verhogen van de kwaliteit van de beleidsvoering daarover in het bijzonder. Het gaat hierbij over omgevingsinformat…

Het Kenniscentrum West van de Provincie West-Vlaanderen focust op beleidsondersteunende data, informatie en kennis die nuttig zijn in functie van de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van West-Vlaanderen in het algemeen, en het verhogen van de kwaliteit van de beleidsvoering daarover in het bijzonder.

Het gaat hierbij over omgevingsinformatie over West-Vlaanderen voor diverse doelgroepen als de West-Vlaamse besturen en beleidsmedewerkers, de ondernemerswereld, onderwijs- en kennisinstellingen, actoren van het middenveld. Ook burgers en studenten kunnen van dit diverse aanbod gebruikmaken.

Producten en dienstverlening van het Kenniscentrum West:
- Digitale portalen:

  • Provincies.incijfers.be
  • GISWest.be
  • KennisWest.be

- Specifiek werk op maat:

  • Demografische analyses als basis voor diverse beleidsmaterie en bevoegdheden
  • Ondersteunen en faciliteren van analyse en onderzoek door andere diensten
  • Advisering en begeleiding van andere diensten en externe actoren op het vlak van statistische en ruimtelijke data-analyse, gebruik authentieke bronnen, documentatiebeheer, behoefteanalyse voor GIS- en ICT-gerelateerde vragen
  • Artikels en journalistiek onderzoek voor opmaken en verspreiden van tijdschrift West-Vlaanderen Werkt

Het Kenniscentrum West speelt hiermee een belangrijke rol om de ambitie van het provinciebestuur als kennispartner waar te maken. Het staat open voor alle vormen van samenwerking met lokale besturen, kennisinstellingen en andere organisaties en actoren om deze ambitie mee te realiseren.

Blijf op de hoogte via LinkedIn.