Organisatie - Onderneming
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) vzw | Kortrijk

Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) vzw | Kortrijk Bevat cijfers en/of statistieken

Labels
Bron: vlakwa.be
20/10/2020
Het Vlaams Kenniscentrum Water is het onafhankelijke intermediair actief voor de integrale waterketen. Het initieert, coördineert en faciliteert via een geïntegreerde aanpak met maximale internationale connectiviteit, kennisopbouw, onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring en kennis. Gezien het grote strategische, industriële en maatsch…

Het Vlaams Kenniscentrum Water is het onafhankelijke intermediair actief voor de integrale waterketen. Het initieert, coördineert en faciliteert via een geïntegreerde aanpak met maximale internationale connectiviteit, kennisopbouw, onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring en kennis.

Gezien het grote strategische, industriële en maatschappelijk belang van water in Vlaanderen en om versnippering in het waterbeheer tegen te gaan, werken ondernemers, onderzoekers, overheid en de watersector samen in het Vlaams Kenniscentrum Water. De in het verleden geleverde inspanningen en wateroplossingen die door alle betrokken partijen zijn bereikt, zijn voor Vlakwa een absolute meerwaarde.

Bron: https://www.vlakwa.be/vlakwa/over-vlakwa/
Datum bronvermelding: 24/06/2021