Laatste update
09-02-2022
Ontwikkeling - Project

Interregproject F2AGRI

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’ en beoogt technische maatregelen te realiseren nodig om hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd afvalwater) in de land- en tuinbouw mogelijk te maken. Dit project zal bijdragen aan duurzaam watergebruik met concrete acties om verdere verdroging tegen te gaan. Zo wordt op een vernieuwende wijze geanticipeerd tegen de klimaatsverandering en zal de land- en tuinbouwsector veerkrachtig worden voor toekomstige wateruitdagingen.

Bron: https://f2agri.vito.be/nl - 05-07-2019

Een decennium geleden sprak Ardo de ambitie uit om hun gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen voor irrigatie. Vandaag is alles operationeel en geeft het projectteam de fakkel door aan de landbouwerscoöperatie INERO CV

Na haalbaarheidsstudies in 2012, 2013 en 2014, werd in 2015 een Interreg Vl-Nl subsidie aangevraagd. In 2016 ging het project van start met talrijke keukentafelgesprekken met de gegadigde landbouwers.

In 2017 werden de plannen opgemaakt, de vergunningen aangevraagd en werd…

Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Landbouw
Trefwoorden
Geografische duidingen
Zeeland (Beleidsregio)
Organisaties

Info