Laatste update
02-02-2023
Bron: flandersfood.com
01-01-2018
Ontwikkeling - Project

Irricoli: gezuiverd huishoudelijk afvalwater voor irrigatie

Bron: flandersfood.com
01-01-2018

In Irricoli wordt de toepasbaarheid van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als alternatieve irrigatiebron voor vollegrondsgroenten onderzocht, rekening houdend met voedselveiligheid en economische haalbaarheid.

 

Bron: https://www.flandersfood.com/nl/projecten/irricoli - 28-02-2022