KennisWest

Irrigatie 2.0, wanneer waar welk water
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Projectinfo / Project

Irrigatie 2.0, wanneer waar welk water

Labels
Taal Nederlands
Bron: vlaio.bee
Op 1 oktober start het nieuw VLAIO-project “Irrigatie 2.0, wanneer waar welk water”, met als doel landbouwers efficiënter laten beregenen zodat het beschikbare water zo optimaal mogelijk ingezet wordt. Het project focust op drie gewassen die frequent geïrrigeerd worden (aardappel, spinazie en bloemkool) en moet een boost geven aan het duurzamer in…

Op 1 oktober start het nieuw VLAIO-project “Irrigatie 2.0, wanneer waar welk water”, met als doel landbouwers efficiënter laten beregenen zodat het beschikbare water zo optimaal mogelijk ingezet wordt. Het project focust op drie gewassen die frequent geïrrigeerd worden (aardappel, spinazie en bloemkool) en moet een boost geven aan het duurzamer inzetten van irrigatiewater in Vlaanderen.

“Opeenvolgende zomers met langdurige droogte bezorgen landbouwers veel kopzorgen”, klinkt het bij landbouwonderzoeksinstituut ILVO. “Het probleem beperkt zich niet enkel tot de beschikbaarheid van voldoende water, ook de kwaliteit ervan en de beslissing waar dit water prioritair in te zetten zijn cruciale elementen in een efficiënte irrigatiestrategie.” Het project wil dus landbouwers efficiënter laten beregenen, voor een optimaal gebruik van het beschikbare water. Aardappel-, spinazie- en bloemkoolvelden verspreid over Vlaanderen zullen hiervoor intensief opgevolgd worden, aan de hand van remote sensing data, weersvoorspellingen en gewasgroeimodellen.

Daarnaast wil het project landbouwers in perioden van waterschaarste informeren over geschikte alternatieve waterbronnen. Daartoe wordt het effect van irrigatie met alternatieve waterbronnen op de gewasopbrengst en de kwaliteit onderzocht. Het bestaand online platform watchITgrow zal tot slot worden uitgebreid met functionaliteiten zodat beregeningsbehoefte en aanbod van alternatieve waterbronnen van de juiste kwaliteit afgestemd kunnen worden. De individuele landbouwer zal dit platform vrij kunnen raadplegen zodat hij kan bepalen wanneer en hoeveel moet worden geïrrigeerd op een specifiek perceel en welke alternatieve waterbronnen in de buurt aanwezig zijn in geval van een tekort aan water.

Het project, dat loopt tot 2022, is een samenwerking tussen ILVO, Inagro en VITO en wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, met cofinanciering van Boerenbond, Belgapom, Vegebe, Aquafin, Algemeen Boerensyndicaat en de telersvereniging Ingro.

Bron: vilt.be