Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

West-Vlaanderen Ontcijferd: verloop van de ondernemingen 2023

Oorspronkelijke titel: Verloop van de ondernemingen
Bron: pomwvl.be
02-08-2023
Publicatiejaar: 2023 Editie: 2023 (3)

Aan de hand van tabellen, figuren en kaarten maakt POM een beknopte analyse. In deze analyse vergelijkt POM enerzijds West-Vlaanderen met het Vlaamse Gewest en anderzijds de West-Vlaamse referentieregio’s onderling. Het gaat hierbij over de evolutie over één jaar en over de voorbije vijf jaar. De belangrijkste conclusies worden ook gebundeld in een infographic.

In deze editie: het verloop van de ondernemingen. West-Vlaanderen tekent, net als Vlaanderen, een toename op van het aantal actieve, opg…

Bron: https://www.pomwvl.be/ons-aanbod/informatie/onze-studies/west-vlaanderen-ontcijferd - 02-08-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Termen(7)
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Sociaaleconomische ontwikkelingen
Cijfers en statistieken op regionaal niveau
Coronacrisis impact ondernemingen
Faillissementen
Ontwikkelingen(1)