Periodiek - Cijfermateriaal, dataset

West-Vlaanderen Ontcijferd: Sociaal-economisch profiel van de provincie

Vorige naam West-Vlaanderen in feiten en cijfers
Meerdere keren per jaar
 • West-Vlaanderen in feiten en cijfers is een jaarrapport dat het sociaal-economisch profiel van de provincie opmaakt voor het afgelopen jaar. 
 • West-Vlaanderen Ontcijferd – Sociaal-economisch profiel van de provincie” brengt de recente sociaal-economische toestand van West-Vlaanderen in kaart. Kaarten, figuren en tabellen geven tendensen aan binnen verschillende thema's:

  1. demografie
  2. huisvesting en ruimtelijke ordening
  3. welvaart
  4. arbeidsmarkt en opleiding
  5. indicatoren van economische activiteit.
Bron: http://pomwvl.be/west-vlaanderen-ontcijferd - 16-08-2021

In magazijn KennisWest

Doos 2476 WVL feiten en cijfers/ 2000-2006
Doos 2477 WVL in feiten en cijfers en West-Vlaanderen Ontcijferd/ 2008-2011