Laatste update
23-06-2021
Organisatie - Overheidsdienst

GOM West-Vlaanderen

GOM West-Vlaanderen was de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de Provincie West-Vlaanderen. Op 1 juni 2006 gingen de POM's van start, als rechtsopvolgers van de Vlaamse GOM's. De taak van elke Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij bestaat erin om het sociaaleconomisch beleid van het provinciebestuur uit te voeren. 

In toepassing van de kaderwet van 15 juli 1970 inzake de planning en de economische decentralisatie werden in 1975 in België de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM)

Identificatie

Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Maatschappelijke naam Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Afgekorte naam GOM WestVlaanderen
Kennisdomeinen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Trefwoorden
Intercommunales
Streekontwikkelingen
Geografische duidingen
West-Vlaanderen
Overgenomen door
VLAO (Vlaams Agentschap Ondernemen)
Gestopt
Heeft overgenomen

Info

Is gestopt
01/01/2006
Is opgericht
01/01/1977

In magazijn KennisWest

Doos 382 GOM West-Vlaanderen: jaarverslagen/ 1998-2005
Doos 3065 Vijfjarenplan Provincie West-Vlaanderen: deel 1/ 1981-1985
Doos 3066 Vijfjarenplan Provincie West-Vlaanderen: deel 2/ 1981-1985