Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

West-Vlaanderen Ontcijferd: opleiding 2023

Bron: pomwvl.be
24-10-2023
Publicatiejaar: 2023 Editie: 2023 (5) Aantal pagina's: 21

Algemeen scholingsniveau: In 2022 was iets minder dan de helft van de West-Vlaamse 15-64 jarigen middengeschoold en iets meer dan een derde hooggeschoold. Op vijf jaar tijd is het aantal laaggeschoolden sterk afgenomen in West-Vlaanderen. Het aantal hooggeschoolden nam de laatste vijf jaar dan weer toe. Drie vierden van de middengeschoolden en bijna negen op de tien hooggeschoolden zijn aan het werk.

West-Vlaanderen telde 79.905 leerlingen in het secundair onderwijs in het schooljaar 2021-2022. …

Bron: West-Vlaanderen Ontcijferd: opleiding 2023, Conclusies, p. 2 - 24-10-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Termen(7)
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Sociaaleconomische ontwikkelingen
Cijfers en statistieken onderwijs
Schoolverlaters