Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

West-Vlaanderen Ontcijferd: demografie 2023

Bron: pomwvl.be
24-10-2023
Publicatiejaar: 2023 Editie: 2023 (4) Aantal pagina's: 20

De bevolking groeit langzamer in West-Vlaanderen dan in Vlaanderen. Beide regio’s noteren een sterke stijging van het aantal ouderen en een afname van het aantal 20-59 jarigen. In 2022 was bijna één derde van de West-Vlaamse bevolking ouder dan 60 jaar. De vergrijzing is in grotere mate aanwezig in de kustregio’s dan in de andere West-Vlaamse regio’s, en brengt verschillende uitdagingen met zich mee.

De aanwezigheid van niet-Belgen groeit sneller in West-Vlaanderen dan in Vlaanderen, toch blijft…

Bron: West-Vlaanderen Ontcijferd: demografie 2023, Conclusies, p. 2 - 24-10-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Termen(4)
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Sociaaleconomische ontwikkelingen
Cijfers en statistieken demografie
Cijfers en statistieken huishoudens