Publicatie - Beleidsdocument

Hemelwater- en droogteplan Tielt

Bron: tielt.be
17-10-2023
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 127 + 16

Het hemelwater- en droogteplan van Tielt is opgemaakt volgens de blauwdruk voorgesteld door de Commissie Integraal Waterbeheer. Het start met het schetsen van de context: de gebruikte principes en de juridische en beleidsmatige context. Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de omgeving, waarin vooral wordt gekeken naar eigenschappen, zoals reliëf en bodem, die voor water belangrijk zijn.

In hoofdstuk 5 “Visie” werken we op basis van deze principes en analyses een visie uit voor Tielt. Die vis…

Bron: https://www.tielt.be/bekendmakingdetail/3202/hemelwater--en-droogteplan-tielt - 17-10-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen