Publicatie - Beleidsdocument

Hemelwater- en droogteplan Oostkamp

Bron: oostkamp.be
10-01-2024
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 198

Hoe wordt er omgegaan met hemelwater, wateroverlast en droogte? De richtlijnen en visie hierover werden vastgelegd in een hemelwater- en droogteplan voor Oostkamp. Dat werd in samenwerking met Aquafin en de betrokken stakeholders opgesteld. Op die manier zetten alle partijen samen de wegwijzers uit om Oostkamp klaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Zowel bedrijven, landbouwers, waterbeheerders en gemeente, maar ook alle inwoners maken mee het verschil. Samen willen we de geme…

Bron: https://www.oostkamp.be/een-hemelwater-en-droogteplan-voor-oostkamp - 10-01-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen