Laatste update
19-06-2024
Bron: wegenenverkeer.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

AWV (Vlaams agentschap wegen en verkeer)

Bron: wegenenverkeer.be
01-01-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid met als taak het beheer en onderhoud van het wegennet in het Vlaams Gewest. In België zijn de drie gewesten hier voor bevoegd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Agentschap_Wegen_en_Verkeer - 11-06-2024

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - hoofdzetel
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2199336527
Ondernemingsnummer 0316380841
Maatschappelijke naam Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - hoofdzetel
Adres Koning Albert II-laan 20 - 4, 1000 Brussel
Termen(3)

Info

Historische gebeurtenis
30/10/2020

In magazijn KennisWest

Doos 470 Agentschap Wegen & Verkeer West-Vlaanderen - Vlaamse Overheid: jaarverslagen/ 1991-1999
Doos 471 Agentschap Wegen & Verkeer West-Vlaanderen - Vlaamse Overheid: jaarverslagen/ 2000-2005