Ontwikkeling - Project

Kennisplatform Openbare Verlichting

Het Kennisplatform wil nieuwe inzichten en ervaringen met betrekking tot openbare verlichting uitwisselen en gemeenten steunen om samen met hun netbeheerders een actief beleid te voeren. De 4 partners van het project (Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, West-Vlaamse Intercommunale en Leiedal) vormen de initiatiefgroep. Ook Eandis, Infrax, AWV, Groen Licht Vlaanderen, LNE en Preventie Lichthinder Vlaanderen werken mee.
Het Kennisplatform volgt nieuwe ontwikkelingen op en ondersteu

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/kennisplatform-openbare-verlichting - 30-11-2020