Laatste update
19-06-2024
Bron: verkeerscentrum.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

VVC (Vlaams Verkeerscentrum)

Bron: verkeerscentrum.be
01-01-2018

Het Vlaams Verkeerscentrum groepeert alle taken die te maken hebben met het operationele verkeers- en tunnelbeheer op de Vlaamse hoofdwegen. Als permanentiedienst voor meldingen van storingen en averijen ondersteunt het Verkeerscentrum ook het technisch management van de wegbeheerder. Onze medewerkers zetten zich 7/7 en 24/24 in voor vlot en veilig verkeer.

Bron: http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/verkeerscentrum/vc_wie_vc - 01-01-2018

Identificatie

Vlaams Verkeerscentrum
Maatschappelijke naam Vlaams Verkeerscentrum
Afgekorte naam VVC
Termen(2)